در بخش تصویر برداری پزشکی سهدا شما می توانید به آسانی مراکز معتبر را مشاهده و خدمات متنوع تصویر برداری را دریافت کنید. خدماتی مانند سونوگرافی، ماموگرافی و رادیولوژی . همچنین تعرفه های درمانی را مشاهده و به آسانی هزینه هارا با کیف پول خود پرداخت کنید.

تصویر برداری پزشکی

K

مشاهده تعرفه های مصوب سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر از وزارت بهداشت

K

پرداخت هزینه ها با کیف پول هوشمند

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز در پیام رسان سهدا