در بخش تغذیه سهدا شما می توانید پزشکان و مراکز معتبر ارائه دهنده خدمات تغدیه را مشاهده کرده و با تعرفه های درمانی آن ها آشنا شده و به آسانی نوبت خود را دریافت و با مراکز هماهنگ شوید. همچنین می توانید از تسهیلات درمان سهدا استفاده کنید. و در نهایت هزینه های درمانی را از کیف پول هوشمند خود پرداخت کنید. 

تغذیه

K

مشاهده تعرفه های مصوب سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز از وزارت بهداشت

K

پرداخت هزینه های درمانی از کیف پول هوشمند سهدا

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز در پیام رسان سهدا