سامانه هوشمند درمان ایران

سامانه سهدا با هدف سلامتی و ایجاد یک روند درمان هوشمند در کنار کاربران است تا بدون نگرانی خدمات درمانی را ارائه و یا دریافت کنند. سهدا همچون پلی مستحکم در ایجاد ارتباط بین بیماران و پزشکان عمل می کند. 

تمامی خدمات درمانی ارائه شده در سهدا دارای تعرفه مشخص می‌باشد. تا بیماران به آسانی و بدون نگرانی خدمات خود را دریافت نمایند.
سهدا به عنوان یک پیشرو در حوزه درمان با ارائه تسهیلات درمانی در کنار بیماران است. شما می توانید با شرایطی بسیار آسان تسهیلات درمانی را از سهدا دریافت کنید.
ماموریت سهدا به سادگی، سلامتی است. ما آمده ایم تا مانند پلی ایمن و مستحکم، بیماران و مراکز درمانی کشورمان را به هم وصل کرده و با کمک تکنولوژی آن ها را در مسیر ارائه و دریافت درمان همراهی کنیم.
سهدا هوشمند است و این هوشمندی در تمامی ارکان برند آن جاری است. سهدا از طریق تکنولوژی دسترسی به خدمات درمانی را امکان پذیر می سازد و به همین دلیل به به روزشدن، سادگی و مدرن بودن متعهد است

سهدا قابل اعتماد است و خدمات خود را به شکلی شفاف و واقعی ارائه می کند. سهدا تمامی این ویژگی ها را در ارزش ها و شخصیت خود دارد و همچنین احساسات عمیقی را در مشتریان خود برمی انگیزد احساساتی همچون احساس مهربانی، تعلق به یک مرجع برتر و امنیت.

قانون گذار بودن سهدا به تمایل این برند به تاثیرگذاری در حوزه سلامت، تغییر مسیر رسیدن به خدمات درمانی و پیشتازی در تکنولوژی برمی گردد. جامع بودن خدمات سهدا، همکاری با معتبرترین مراکز درمانی و داشتن مهم ترین مجوزها در حوزه درمان از ویژگی هایی است که قدرت، رهبری و توان مندی برند سهدا را نمایش می دهد.
سهدا به واسطه هوشمندی و نوآوری بالا دارای یک پیامرسان درون برنامه ای ایست تا کاربران بتوانند به آسانی با مراکز درمانی و پشتیبانی سهدا ارتباط برقرار کنند.
ما به دنبال آینده ای هستیم که در آن درمان آسان ترین انتخاب برای افراد یک جامعه است و سلامتی جاری است. ما می خواهیم سهدا را به اولین گزینه برای دریافت و ارائه خدمات درمانی تبدیل کنیم و سپس به سراغ افق های بزرگ تر و روشن تری برای جامعه مان برویم.
ما نسبت به جامعه خود مسئولیم و سهدا را عضوی زنده و فعال از آن می دانیم. هدف ما سلامتی  جسم و جان انسان ها و خدمت به گروه های آسیب پذیر جامعه است. ما از ساده کردن دسترسی انسان ها به سلامتی و ساختن یک زندگی بهتر برای آن ها به شوق می آئیم و با قلب هایمان برای آن تلاش می کنیم