در بخش رادیو گرافی دندان شما می توانید به آسانی مراکز ارائه دهنده خدمات رادیو گرافی را مشاهده و برسی نمایید همچنین می توانید با برسی های لازم مناسب ترین و نزدیک ترین مرکز را انتخاب و هزینه های درمان خود را از کیف پول هوشمند پرداخت کنید.

رادیوگرافی دندان 

K

مشاهده تعرفه های درمانی مصوب شده ی سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده ی نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر از وزارت بهداشت

K

ارتباط مستقیم با مراکز رادیو گرافی دندان در پیام رسان سهدا