سوالات متداول 

سامانه سهدا چیست

سهدا یک سامانه هوشمند است که با نوآوری بالا  هوشمندی منحصر به فرد، در نظر دارد تا به بهترین شکل ممکن روند جدیدی در درمان ایجاد کند.

سامانه مراکز درمانی سهدا

سامانه هوشمند درمان ایران دارای دو سامانه منحصر به فرد است. این سامانه ها شامل سامانه ویژه بیماران و سامانه ویژه مراکز درمانی است. 

سامانه هوشمند مراکز درمانی این امکان را فراهم می کند که یک مرکز درمانی بدون نگرانی به ارائه خدمات بپردازد. 

نحوه پرداخت

سامانه سهدا هوشمند است و با ایجاد یک کیف پول امن برای مراکز درمانی و یا پزشک پس از اتمام هر درمان ، هزینه خدمات از کیف پول بیمار کسر و به کیف پول مرکز درمانی و یا پزشک واریز می گردد. 

خدمات ســــهــدا

سامانه سهدا ویژگی های منحصر به فردی را برای مراکز درمانی ایجاد کرده است. مراکز درمانی به آسانی می توانند به پرونده های تشکیل شده بیماران خود دسترسی داشته باشند همچنین پرداختی ها و خدماتی که بیماران دریافت کرده اند را مشاهده و نوبت های اخذ شده از سامانه را مشاهده کنند. این خدمات تنها بخشی از ویژگی هایی است که سامانه سهدا برای مراکز درمانی به ارمغان آورده است.

ماموریت سهدا

ماموریت سهدا به سادگی، سالمتی است.
ما آمده ایم تا مانند پلی ایمن و مستحکم، بیماران و مراکز درمانی کشورمان را به هم وصل کرده و با کمک تکنولوژی آن ها را در مسیر ارائه و دریافت درمان همراهی کنیم. ما با عمل گرایی، قیمت های منصفانه و پشتیبانی قوی، دغدغه های درمان را برای کاربران مان رفع می کنیم.
خواه این کاربران بیمارانی در جست وجوی بهترین درمان باشند و خواه پزشکان و مراکز درمانی که خود خالق سالمت اند. ما، سهدا، سامانه هوشمند درمان ایران هستیم.

چرا سهدا بهترین است

ایجاد ارتباطی سازنده و آسان