سوالات متداول 

سهدا

سامانه هوشمند درمان ایران

سامانه بیماران

سامانه هوشمند سهدا دارای دو نسخه بیماران و مراکز درمانی است، شما با استفاده از سامانه بیماران می توانید به خدمات مختلفی که در سهدا ارائه شده دسترسی آسانی داشته باشید، مراکز و پزشکان را بر اساس فیلتر های مختلف مشاهده و نوبت خود را اخذ و خدمت مورد نظر را دریافت کنید. و در پایان هزینه را با کیف پول هوشمند خود پرداخت کنید. 

تسهیلات درمان سهدا

سهدا دارای تسهیلات درمانی است تا دیگر نگران هزینه های درمان خود نباشید. شما می توانید با استفاده از تسهیلات درمانی سهدا کیف پول خود را شارژ کرده و خدمات خود را دریافت کنید. و هزینه آن را به صورت اقساط پرداخت نمایید.

نوبت دهی

دریافت نوبت و هماهنگی با پزشکان و مراکز درمانی به آسانی در سامانه سهدا امکان پذیر است. شما به آسانی می توانید در سامانه مراکز و پزشکان معتبر را مشاهده و نوبت خود را در خدمت مورد نظر اخذ کنید.

ماموریت سهدا

ماموریت سهدا به سادگی، سالمتی است. ما آمده ایم تا مانند پلی ایمن و مستحکم، بیماران و مراکز درمانی کشورمان را به هم وصل کرده و با کمک تکنولوژی آن ها را در مسیر ارائه و دریافت درمان همراهی کنیم. ما با عمل گرایی، قیمت های منصفانه و پشتیبانی قوی، دغدغه های درمان را برای کاربران مان رفع می کنیم. خواه این کاربران بیمارانی در جست وجوی بهترین درمان باشند و خواه پزشکان و مراکز درمانی که خود خالق سالمت اند. ما، سهدا، سامانه هوشمند درمان ایران هستیم.

ویژگی مهم سهدا

ارائه تسهیلات درمان، راستی آزمایی پزشکان و مراکز درمانی، امنیت درمان، کیف پول هوشمند، سهولت در استفاده