در بخش زنان زایمان سهدا شما به آسانی می توانید  با مراکز و پزشکان معتبر در این حوزه آشنا شوید، تعرفه های خدمات را مشاهده وبه آسانی خدمات خود را پس از اخذ نوبت دریافت و هزینه آن را از کیف پول هوشمند خود پرداخت کنید.

زنان و زایمان

K

مشاهده تعرفه های مصوب سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر از وزارت بهداشت

K

پرداخت هزینه ها خدمات دریافت شده از کیف پول هوشمند

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز درمانی در پیام رسان سهدا

K

اخذ نوبت و هماهنگی