در بخش قلب و عروق سهدا شما می توانید پزشکان و مراکز معتبر ارائه دهنده خدمات قلب و عروق را مشاهده و از تعرفه های درمانی مربوط به تخصص قلب و عروق مطلع شوید. سپس به آسانی نوبت خود را اخد و از خدمات بهره مند شده و پس از آن هزینه آن را از کیف پول هوشمند خود پرداخت کنید.

قلب و عروق 

K

مشاهده تعرفه های مصوب سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر از وزارت بهداشت

K

پرداخت هزینه های خدمات از کیف پول هوشمند سهدا

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز در پیام رسان سهدا

K

دریافت انواع خدمات تخصصی قلب و عروق