شما می توانید با انتخاب بخش آزمایشگاه سهدا مراکز معتبر آزمایشگاهی را مشاهده و از تعرفه های آزمایشگاه ها مطلع شوید. شما به آسانی می توانید مرکز مورد نظر خود را انتخاب و به مرکز مورد نظر مراجعه کنید.

آزمایشگاه 

K

مشاهده تعرفه های مصوب انواع آزمایشات

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر وزارت بهداشت

K

دریافت خدمات تخصصی آزمایشات تشخیص طبی

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز آزمایشگاهی در پیام رسان سهدا