در بخش آمبولانس سهدا شما به آسانی می توانید تعرفه هارا مشاهده و آمبولانس مورد نظر خود را انتخاب کنید. در سهدا به آسانی می توانید با انتخاب تیپ مورد نظر خود آمبولانس خود را دریافت و به مقصد مورد نظر انتقال دهید. 

آمبولانس

K

مشاهده تعرفه های مصوب آمبولانس در تیپ های مختلف

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر ارائه دهنده آمبولانس

K

ارتباط مستقیم با مراکز آمبولانس در پیام رسان سهدا