در بخش درمانگاه عمومی و پزشک عمومی سهدا شما به آسانی می توانید مراکز معتبر و پزشکان عمومی را مشاهده کرده و از تعرفه های درمانی آن ها مطلع شوید. و به آسانی نوبت خود را اخذ و از خدمات استفاده کنید. و هزینه آن را با استفاده از کیف پول هوشمند پرداخت کنید.

درمانگاه عمومی و پزشک عمومی 

K

مشاهده تعرفه های مصوب شده سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر وزارت بهداشت

K

پرداخت هزینه های درمانی با کیف پول هوشمند سهدا

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز درمانی در پیام رسان سهدا