شما می توانید با انتخاب بخش دندان پزشکی در اپلیکیشن سهدا ضمن مشاهده تعرفه های درمانی مصوب شده ، تمامی مراکز معتبر و پزشکان مورد تایید وزارت بهداشت را مشاهده و با انتخاب آسان نوبت خود را اخذ کرده تا بتوانید با ارتباط مستقیم با مراکز و پزشکان از خدمات استفاده کنید و هزینه های درمانی خود را از طریق کیف پول هوشمند بپردازید.

دندان پزشکی

K

مشاهده تعرفه های درمان مصوب شده ی سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

پرداخت هزینه ها با کیف پول هوشمند

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر وزارت بهداشت

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با پزشکان و مراکز درمانی در پیام رسان سهدا