راهنمای استفاده از سامانه بیماران

سامانه هوشمند کاربران (بیماران)

ویژگی های سامانه بیماران 

 • دریافت کلیه خدمات درمانی 
 • مشاهده تعرفه ها و هزینه های درمان 
 • دریافت تسهیلات درمان از سهدا
 • امنیت درمان
 • کیف پول هوشمند
 • اخذ نوبت و هماهنگی از مراکز درمانی و پزشکان
 • مشاهده مراکز درمانی و پزشکان در تخصص های مختلف
 • مشاهده امتیازات و نظرات کاربران

 

راهنمای استفاده از سامانه مراکز درمانی

سامانه هوشمند پزشکان و مراکز درمانی

ویژگی های سامانه مراکز درمانی

 • دسترسی به پرونده های بیماران
 • مشاهده نظرات کاربران و امتیازات کسب شده 
 • مشاهده نوبت های اخذ شده
 • پرداخت لحظه ای هزینه درمان
 • امکان افزودن پوشش بیمه ای
 • مدیریت بیماران
 • ارسال نتایج درمان به بیماران
 •  معرفی پرشکان و تخضصص های آنها