در بخش طب سنتی سهدا شما می توانید مراکز معتبر ارائه دهنده خدمات درمانی طب سنتی را مشاهده و به آسانی نوبت خود را از مراکز معتبر دریافت کنید. همچنین از تسهیلات درمانی سهدا برخوردار شوید.  و تمامی هزینه های درمان خود را با کیف پول هوشمند سهدا پرداخت کنید. 

طب سنتی

K

مشاهده تعرفه های مصوب سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر وزارت بهداشت

K

پرداخت هزینه های درمانی از کیف پول هوشمند

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز طب سنتی در پیام رسان سهدا