در بخش لیزر مو زیبایی اپلیکیشن سهدا شما می توانید مراکز معتبر ارائه دهنده خدمات در این حوزه را مشاهده کنید. خدمات را دریافت کرده و با استفاده از کیف پول هوشمند سهدا هزینه های درمان را پرداخت کنید.

لیزر مو و زیبایی

K

مشاهده تعرفه های درمانی مصوب شده‌ی سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر از وزارت بهداشت

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز لیزر‌ مو‌ و زیبایی در پیام رسان سهدا