در بخش مشاوره و روانشناسی سهدا شما به آسانی می توانید پزشکان و مراکز معتبر ارائه دهنده خدمات مشاوره و روانشناسی را مشاهده کنید با تعرفه ها آشنا شوید . و نوبت خود را به آسانی دریافت کنید. همچنین شما دارای یک کیف پول هوشمند هستید تا هزینه های درمان خود را پرداخت کنید و دیگر نگران نباشید.

مشاوره و روانشناسی

K

مشاهده تعرفه های مصوب شده سهدا

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز معتبر وزرات بهداشت

K

پرداخت هزینه های درمانی با کیف پول هوشمند

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز در پیام رسان سهدا