در بخش واکسن سهدا شما می توانید مراکز معتبر دارای مجوز را مشاهده و پس از اخذ نوبت واکسن خود را با تعرفه مشخص دریافت کنید و با خیالی آسوده هزینه های آن را با کیف پول هوشمند خود پرداخت نمایید. 

واکسن

K

مشاهده تعرفه های مصوب سهدا برای خدمات واکسن

K

دریافت تسهیلات درمانی از سهدا

K

مشاهده مراکز دارای مجوز وزارت بهداشت

K

پرداخت هزینه خدمات واکسن با کیف پول هوشمند سهدا

K

مشاهده نظرات و رضایت مندی کاربران از مراکز و خدمات

K

ارتباط مستقیم با مراکز در پیام رسان سهدا