دسته: خود مراقبتی

راه های افزایش عزت نفس

عزت نفس چیست؟| سهدا

عزت نفس یک مفهوم روانشناختی و اجتماعی است که به اعتقادات و ارزش‌های شخصی در مورد خود اشاره دارد. عزت نفس نشان‌دهنده ارزش و احترامی است که شما به خودتان می‌دهید و …

۷ آبان ۱۴۰۲ 0 دیدگاه